Aktualności

,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Sprzątanie świata, którym jest nasz ROD - działkowcy weźmy udział w akcji 18-20.09.2020 r.
PZD w sprawie specustawy o przeciwdziałaniu suszy
Kolegium Prezesów chojnickich ROD na spotkaniu z Burmistrzem Chojnic
Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie w czasie epidemii
WSPARCIE FINANSOWE DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU
VI posiedzenie Krajowej Rady PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020 r.
Wystąpienie Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego na Krajowych Dniach Działkowca w dniu 9 września 2020 r.
STANOWISKO Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 września 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
Rezolucja Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 września 2020 r. skierowana do wszystkich działkowców i struktur PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020
Gdańskie Kolegia Prezesów o ochronie klimatu na podstawie Otwartego Programu Klimatycznego PZD