Aktualności

Działka w oczach młodych działkowców i gdzie dostrzegają pomoc
ALBUMY projektów budynków dla zarządów ROD
Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z 14.02.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych
Idzie wiosna…
Stanowisko Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej
Uwaga!!! Zarządy okręgów PZD i ROD! Działkowcy!
Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD
Związek nadal walczy o gdańskie ogrody
Informacja ze spotkania Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa Pana Piotra Grzelaka z przedstawicielami Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku