Aktualności

Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD
6 lat temu ocalono polskie ogrody działkowe
Komunikat Krajowego Zarządu PZD
Nowe tendencje w uprawach roślin
Zasady uiszczania podwyższonych opłat ogrodowych przez nowego działkowca
Spotkanie Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych
Szkolenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego
Tereny zielone ratunkiem dla miast i klimatu
PZD wystąpił do Ministra Klimatu w sprawie wpisu do Rejestru BDO
Noblistka Olga Tokarczuk o ochronie klimatu