Aktualności

Informacja dla organów ROD i działkowców w sprawie aktualnych i projektowanych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 24.06.2021
APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 22.06.2021
Powołanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie tczewskim - 21.06.2021
Komunikat w sprawie odbywania Walnych Zebrań/Konferencji Delegatów ROD - 21.06.2021
Czytajcie „działkowca”! - 21.06.2021
Lipcowy numer „Mojego Ogródka” dostępny na rynku od 18 czerwca! - 17.06.2021
KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym - 14.06.2021
Spotkanie w Ministerstwie i Krajowej Radzie - 14.06.2021
Obradował Krajowy Zarząd PZD - 11.06.2021
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "ROD 40-Lecia PZD" - 11.06.2021