Aktualności

Szkolenia stacjonarne dla działkowców i nowych działkowców - 12.12.2022
Informator „działkowca” grudzień 2022 - 12.12.2022
Narady informacyjno-szkoleniowe w Okręgu Pomorskim PZD - 09.12.2022
Szkolenie Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD
Kolejne cztery granty przyznane w Okręgu Pomorskim PZD
Informacja o grantach w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku
BUDUJEMY DOMKI DLA PTAKÓW, JEŻY I OWADÓW - 02.12.2022
Narada szkoleniowa instruktorów ds. ogrodniczych i SSI - 29.11.2022
Tańszy prąd dla ROD – kiedy dwa dokumenty? - 28.11.2022
Lista rankingowa IV etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 28.11.2022