Z miłością
do roślin

tymianek

Aktualności

Notatka z posiedzenia komisji „Promocji Związku i Współpracy z Samorządem Terytorialnym z dnia 12.07.2021 r. - 26.07.2021
Obradował Krajowy Zarząd PZD - 23.07.2021
Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni - 22.07.2021
Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego - 20.07.2021
Ministerstwo Zdrowia uchyla się od wyjaśnień w sprawie walnych zebrań - 19.07.2021

Ważne wiadomości

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym - 14.06.2021
Zatrudnimy Inspektora ds. inwestycji
Przywrócenie bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD - 07.06.2021
Zatrudnimy Instruktora ds. ogrodniczych
DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH W BIURZE OKRĘGOWEGO ZARZĄDU W GDAŃSKU

Biuletyn

Biuletyn Informacyjny 6/2018 Biuletyn Informacyjny 5/2018 Biuletyn Informacyjny 2/2018 Biuletyn Informacyjny 1/2018 Biuletyn #2

Szkolenia

dla kandydatów na działkowców

Szkolenia odbywaj się w sali szkoleniowej w siedzibie Okręgowego Zarządu w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102 (IV piętro).

Część I 10.09.2020 czwartek 15:30

Część II 10.09.2020 czwartek 15:30

Zapisy telefoniczne (58) 341 75 25 wew. 109 lub 108