Okręgowa Rada

Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku, w kadencji 2015-2019 składa się z następujących osób:

1. Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
2. Mieczysław Kamiński I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
3. Stanisław Kasperek Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
4. Leonard Niewiński Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku/ Członek Krajowej Rady PZD
5. Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
6. Józef Pisarski Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku / Członek Krajowej Rady PZD
7. Edward Bafia Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
8. Bogdan Grzela Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
9. Andrzej Flis Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
10. Stanisław Jaruzel Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
11. Adam Barchan Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
12. Leonarda Bachar-Kowalska Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
13. Franciszek Potulski Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
14. Jan Kowalski Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
15. Jan Dyjak Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
16. Helena Kostrowicka Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
17. Ryszard Dąbrowski Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
18. Eugenia Kreft Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
19. Wiesław Dziwosz Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
20. Tadeusz Konicki Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
21. Leszek Kucharek Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
22. Krystyna Łukasiewicz Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
23. Jerzy Megger Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
24. Mirosław Masiel Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
25. Agnieszka Machnikowska Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
26. Tadeusz Mielewczyk Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
27. Henryka Miotke Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
28. Danuta Pik-Kordela Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
29. Jarosław Parus Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
30. Leonarda Półgęsek Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
31. Wojciech Pera Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
32. Tadeusz Rojek Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
33. Brunon Raulin Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
34. Bohdan Jastrzębski Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
35. Danuta Sompolińska Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
36. Regina Zajkowska Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
37. Celina Zajda Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku
38. Angelika Zając Członek Okręgowej Rady PZD w Gdańsku