Stałe Komisje Problemowe

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku powołuje ze swego składu następujące stałe komisje problemowe:

Komisja Skarg i Zażaleń w składzie:

1. Bogdan Grzela - Przewodniczący 

2. Grażyna Zwara – Sekretarz

3. Mirosław Masiel - Członek

4. Romuald Ratajczak – Członek

5. Jan Dyjak – Członek

6. Stanisław Kasperek – Członek

Komisja Zagospodarowania i Ekologii – w składzie:

 1. Jerzy Megger – Przewodniczący

 2. Urszula Kasperkiewicz – Sekretarz

 3. Tadeusz Rojek – Członek

 4. Bogdan Grzela – Członek

 5. Krystyna Łukasiewicz – Członek

 6. Regina Zajkowska - Członek

Komisja Inwestycyjna - w składzie:

 1. Ryszard Gurtiaków – Przewodniczący

 2. Urszula Kasperkiewicz – Sekretarz

 3. Brunon Raulin – Członek

 4. Leszek Kucharek – Członek

 5. Bogdan Grzela – Członek

 6. Jarosław Mularski – Członek

Komisja Bezpieczeństwa Ogrodów – w składzie:

1. Wojciech Pera - Przewodniczący

2. Andrzej Mania – Sekretarz

3. Mirosław Masiel - Członek

4. Tadeusz Konicki – Członek

5. Piotr Mikituła – Członek

6. Zbigniew Fałek - Członek

Komisja Szkoleniowa i Konkursów – w składzie:

 1. Leonarda Bachar-Kowalska – Przewodniczący

 2. Andrzej Łockiewicz – Sekretarz

 3. Regina Zajkowska – Członek

 4. Anna Nowakowska – Członek

 5. Zuzanna Madej – Członek

 6. Stanisław Jaruzel – Członek

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień - w składzie:

 1. Jan Kowalski – Przewodniczący

 2. Andrzej Łockiewicz – Sekretarz

 3. Wojciech Pera – Członek

 4. Danuta Sompolińska – Członek

 5. Zuzanna Madej – Członek

 6. Stanisław Kasperek - Członek

Komisja Promocji Związku i Współpracy z samorządem terytorialnym - w składzie:

 

1. Franciszek Potulski – Przewodniczący

2. Marcin Matyszkiewicz – Sekretarz

3. Marzena Kolmer – Członek

4. Agnieszka Machnikowska – Członek

5. Danuta Sompolińska – Członek

6. Aniela Kasprzak – Członek

7. Leonarda Półgęsek - Członek

8. Stanisław Jaruzel – Członek