Stałe Komisje Problemowe

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku powołuje ze swego składu następujące stałe komisje problemowe:

Komisja Skarg i Zażaleń - w składzie:

1.   Bogdan Grzela - Przewodniczący 

2.   Tadeusz Rojek - Zastępca Przewodniczącego

3.   Grażyna Zwara – Sekretarz

4.   Grzegorz Drozdowski - Członek

5.   Romuald Ratajczak – Członek

6.   Brunon Raulin – Członek

7.   Wojciech Sowa – Członek

Komisja Zagospodarowania i Ekologii oraz Bezpieczeństwa Ogrodów – w składzie:

1.   Jerzy Megger – Przewodniczący

2.   Regina Zajkowska - Zastępca Przewodniczącego

3.   Andrzej Mania – Sekretarz

4.   Zbigniew Fałek – Członek

5.   Tadeusz Konicki – Członek

6.   Krystyna Łukasiewicz – Członek

7.   Piotr Mikituła – Członek

8.   Mirosław Masiel - Członek

Komisja Inwestycyjna - w składzie:

1.   Ryszard Gurtiaków – Przewodniczący

2.   Zuzanna Madej - Zastępca Przewodniczącego

3.   Urszula Kasperkiewicz – Sekretarz

4.   Brunon Raulin – Członek

5.   Leszek Kucharek – Członek

6.   Jarosław Mularski – Członek

7.   Stanisław Kasperek – Członek

Komisja Szkoleniowa i Konkursów – w składzie:

1.   Leonarda Bachar-Kowalska – Przewodniczący

2.   Józef Matwies - Zastępca Przewodniczącego

3.   Bożenna Kaczmarek – Sekretarz

4.   Zuzanna Madej – Członek

5.   Stanisław Jaruzel – Członek

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień - w składzie:

1.   Jan Kowalski – Przewodniczący

2.   Wojciech Pera - Zastępca Przewodniczącego

3.   Andrzej Łockiewicz – Sekretarz

4.   Stanisław Kasperek - Członek

Komisja Promocji Związku i Współpracy z samorządem terytorialnym - w składzie:

1.   Franciszek Potulski – Przewodniczący

2.   Leonarda Półgęsek - Zastępca Przewodniczącego

3.   Marcin Matyszkiewicz – Sekretarz

4.   Marzena Kolmer – Członek

5.   Agnieszka Machnikowska – Członek

6.   Danuta Sompolińska – Członek

7.   Aniela Kasprzak – Członek

8.   Stanisław Jaruzel – Członek

9.   Tadeusz Szczęsny