Okręgowy Zarząd

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku to organ występujący w imieniu Okręgu. Okręgowy Zarząd odbywa swoje statutowe posiedzenia co najmniej raz w miesiącu i wykonuje bieżące zadania Okręgu.

Skład Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku:

 1. Józef Matwies
  Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 2. Mieczysław Kamiński
  I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 3. Jarosław Parus 
  Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 4. Leonard Niewiński 
  Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 5. Ryszard Gurtiaków
  Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 6. Leonarda Bachar-Kowalska 
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 7. Jan Kowalski 
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 8. Jerzy Megger 
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 9. Wojciech Pera
  Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku