Aktualności

Walne Zebranie na świeżym powietrzu, a pogoda nie dopisuje? Mamy na to sposób! - 14.07.2021
KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 12.07.2021
Kolejnych przekształceń ogrodów działkowych w osiedla nie będzie - 09.07.2021
KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - 07.07.2021
Powołanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie kwidzyńskim - 05.07.2021
Kampania Walnych Zebrań w ROD - 01.07.2021
Uchwała nr 2/IX/2021 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców - 30.06.2021
Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 roku - 30.06.2021
Szlaban na Reja w Sopocie. Koniec sporu miasta i Lasów Państwowych - 30.06.2021
Uchwała Krajowej Rady PZD nr 1/IX/2021 z 28.06.2021 r. w sprawie Jubileuszu 40 –lecia Polskiego Związku Działkowców - 30.06.2021