Termin I czytania projektu "Stop rozbiórkom altan"

0912.2014

Porządek dzienny

83. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2014 r.

(środa - piątek)

Początek obrad w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 21.30

  1. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953)
- uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bartłomiej Piech. Źródło: strona internetowa Sejmu RP