Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku?

0812.2014

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55).

Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, mimo że taki obowiązek normalnie obciążałby ich z tytułu korzystania z gruntu i budynków.

W poprzednio obowiązującej ustawie o ROD zwolnienia te miały charakter podmiotowy, a w obecnej ustawie mają charakter przedmiotowy tj. związany z wykorzystaniem gruntów pod rodzinne ogrody działkowe. Oznacza to, że jeżeli stowarzyszenie ogrodowe i działkowcy będą wykorzystywali grunty i budynki ogrodowe na inne cele to będą musieli zapłacić od nich podatek.

Wraz z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych zmieniły się również zasady uzyskiwania tych zwolnień. Do tej pory, zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku rolnego niezbędne było złożenie wniosku o jego zwolnienie (do dnia 31 grudnia)oraz deklaracji na podatek rolny wraz z odpowiednimi załącznikami (do 15 stycznia). A w przypadku podatku od nieruchomości, tylko złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z odpowiednimi załącznikami (do 31 stycznia) - zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obecnie, w dalszym ciągu konieczne jest składanie deklaracji podatkowych (wraz z załącznikami), ale już bez wniosku o zwolnienie z podatku rolnego. Takie zwolnienie będzie następowało z urzędu (na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta).

Czyli, aby uzyskać zwolnienie z podatku rolnego i od nieruchomości w 2015 r. zarządy ROD winny:

  • do 15 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek rolny (wraz z załącznikami),
  • do 31 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (wraz z załącznikami).

Wniosku o zwolnienie z podatku rolnego już nie składamy!!! (art. 13d w zw. z art. 12 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)

Pamiętajmy także, że ze zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogły również skorzystać altany, ale tylko normatywne. W związku ze zrównaniem w ustawie o ROD powierzchni zabudowy wszystkich altan w miastach i poza granicami miast (do 35 m2) również właściciele altan miejskich, których powierzchnia zabudowy wynosi 25 m2 - 35 m2 będą mogli w przyszłym roku skorzystać z przedmiotowego zwolnienia (art. 57 ustawy o ROD).

  M.Pilzak WGG Krajowa Rada PZD www.pzd.pl