Wystąpienie Krajowej Rady PZD do Klubów Parlamentarnych

0608.2014

Pan Poseł Rafał Grupiński

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Minęło zaledwie kilka miesięcy od wejścia w życie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, gdy znów zaangażowały się niektóre instytucje Państwa do negowania jej zapisów. Otóż do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego o rozważenia skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD. W odpowiedzi na to wystąpienie RPO zwrócił się do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej – Ministra Infrastruktury i Rozwoju, o zajęcie stanowiska w sprawie rzekomej niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy.

Milionowe środowisko polskich działkowców jest zdumione oraz zaniepokojone taką postawą. Dają wyraz swojemu oburzeniu w coraz liczniej napływających protestach i apelach, które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej PZD. W tych wystąpieniach przeważa opinia, że jest to preludium do kolejnej akcji wymierzonej w fundamentalne prawa działkowców i ogrodów działkowych. Obawy te wydają się uzasadnione. Wszak ostatnia inicjatywa zanegowania ustawy działkowej rozpoczęła się właśnie od działań Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z powtórzeniem sprawdzonego już scenariusza.(...)

Pełna treść listu: List Krajowej Rady PZD do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO