List działkowca do Związku Miast Polskich

1003.2014

Pan Bogusław Dąbrowski z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Grudzińskiego w Gdyni skierował w swoim imieniu listo do Związku Miast Polskich.

"Zastanawiam się ile jeszcze musi do Związku Miast Polskich wpłynąć listów, apeli, stanowisk i protestów działkowców by przyszło opamiętanie i aby autorzy stanowiska z dnia 20 grudnia 2013 roku skierowanego do Prezydenta RP wycofali się z niego. Czyżby nikt w zarządzie ZMP nie czytał stanowisk kierowanych przez wielu włodarzy polskich miast, w których nie pozostawia się przysłowiowej suchej nitki na treściach Waszego stanowiska, prezentując całkowicie odmienne zdanie?" - czytamy w liście.

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej:

List działkowca do Prezesa Związku Miast Polskich