Sejm nie zdąży z nową ustawą?

3110.2013

W wypowiedziach dla mediów politycy PO zapewniają, że zdążą uchwalić ustawę w terminie wyznaczonym przez TK, tj przed 21 stycznia 2013. Na pozór brzmi to wiarygodnie, bo przecież z całej ustawy spór dotyczy jedynie art. 30. Czy tak jest jednak w rzeczywistości?  Niestety NIE.

Cały projekt obywatelski opierał się na założeniu, że działkowcy korzystają z działek w oparciu o dzierżawę działkową, względnie ograniczone prawo rzeczowe – użytkowanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W oparciu o to założenie proponowano m.in. rozwiązania dotyczące zarządzania ogrodem, obrotu działkami, relacji pomiędzy stowarzyszeniem i działkowcem oraz pomiędzy samymi działkowcami, kwestie podatkowe, a nawet zasady likwidacji ROD. Wprowadzanie do tej konstrukcji uwłaszczenia działkowca na udziale w prawie użytkowania wieczystego wywraca ten system do góry nogami.

Stąd twierdzenie PO, że obecnie spór dotyczy wyłącznie jednego artykułu jest oczywistą nieprawdą. W rzeczywistości propozycja PO dotycząca art. 30 oznacza konieczność rozpoczęcia prac nad ustawą od nowa. Aby zobrazować skalę problemu poniżej zamieszczamy aktualne brzmienie projektu. Na żółto zaznaczyliśmy te przepisy, co do których już po pobieżnej analizie można stwierdzić, że kłócą się z propozycją PO dotycząca art. 30. To jednak nie wszystko. Jeżeli uwłaszczenie nie ma doprowadzić do masowej likwidacji ROD, konieczne będzie dopisanie kolejnych.

Każdy kto śledził prace Sejmu nad projektem obywatelskim musi sobie więc zadać pytanie o wiarygodność zapewnień PO, że termin wyznaczony przez TK zostanie zachowany.

Projekt Obywatelski złożono do Sejmu 5 lutego 2013r. Tak więc osiągnięcie obecnego etapu prac zajęło Sejmowi 267 dni. Do terminu wyznaczonego przez TK pozostało zaledwie 82. W tym czasie ustawa ma zostać przyjęta przez Sejm (II i III czytanie), zaakceptowana przez Senat, podpisana przez Prezydenta i odpowiednio wcześnie ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

A tymczasem do wejścia w życie wyroku TK pozostało 82 dni. Właśnie minął kolejny….

Projekt ustawy (zaznaczenie kolidujących przepisów)