Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ROD apeluje do Premiera

3010.2013

Szanowny Panie Premierze!

W imieniu członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie niepokojącego zahamowania procesu legislacyjnego nad projektem obywatelskim. Jak zapewne Pan Premier zdaje sobie sprawę, Sejm musi uchwalić ustawę, która wejdzie w życie najpóźniej 21 stycznia 2014r. Do tego terminu pozostało niespełna 90 dni, a projekt obywatelski jest już w Sejmie przeszło 270. W tym czasie nie zakończono nawet II czytania. Istnieje więc realne zagrożenie, że Parlament nie zdąży uchwalić ustawy, wskutek czego prawa majątkowe miliona rodzin polskich działkowców mogą być zakwestionowane. Na chwilę obecną jedyną przeszkodą do przełamania impasu w pracach Sejmu jest kwestia tzw. „uwłaszczenia". Z wypowiedzi posłów PO wynika, że taki stan rzeczy spowodowany jest wolą zrealizowania Pańskiej deklaracji w tej sprawie. Paradoksalnie więc Pańska koncepcja, mająca umocnić pozycję prawną działkowców, może doprowadzić do skutku całkowicie przeciwnego.

Zapraszamy do zapoznania się z całością apelu: Apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD do Premiera RP