Państwowy Instytut Badawczy zorganizował szkolenie z cyklu „Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych”

1004.2024

W dniu 25.03.2024 Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował szkolenie z cyklu „Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych” w trybie online.

W programie ciekawy wykład dr Jacka Nowaka na temat nawożenie w uprawach roślin ozdobnych oraz wykład dr Natalii Skubij na temat nawożenia i wapnowania w uprawach warzywniczych. Przedstawiam krótką relację ze szkolenia.

 

Nawożenie roślin związane jest z oceną stanu odżywienia rośliny, w jakim stopniu gleba jest zasobna w składniki pokarmowe, oraz obserwacji wyglądu roślin. W uprawie kontrolowanej możemy polecić nawożenie, które dopasowane jest do fazy rozwojowej rośliny.

Nawożenie obejmuje utrzymanie stanu zaopatrzenia roślin we wszystkie potrzebne składniki pokarmowe na każdym poziomie wzrostu roślin.

Nawożenie podstawowe wykonuje się w czasie przygotowania gleby nie może być ono zbyt intensywne , gdyż niekorzystnie wpłynie to na przyjęcie się roślin jak i ich wzrost po posadzeniu.

Ważny jest odczyn podłoża, nawożenie organiczne jak również nawożenie składnikami trudno przemieszczającymi się w glebie takimi jak fosfor i mikroelementy do tego celu możemy stosować nawozy wieloskładnikowe.

W uprawie roślin duże znaczenie ma odczyn podłoża, uzyskanie właściwego pH i utrzymanie go w czasie uprawy.

Przy niskim pH gleby obserwujemy zatrucie manganem, glinem lub wodorem, blokowane jest pobieranie wapnia i magnezu. Przy wysokim pH składniki pokarmowe mogą ograniczać pobór żelaza czy fosforu.

Nawozy wapniowe należy stosować na glebę suchą i dokładnie wymieszać z cała warstwą gleby. Od dokładnego wymieszania nawozów wapniowych z glebą zależy efektywność ich działania. Wapnowania nie stosuje się jednocześnie z obornikiem i nawozami fosforowymi ponieważ prowadzi to do strat azotu.

Niektóre rośliny warzywne jak fasola, groch, ogórek, marchew, pomidor, dynia, pietruszka i seler  są wrażliwe na wapnowanie, bezpośrednio przed ich uprawą, dlatego zabieg ten należy wykonać przed uprawianym przedplonem. Należy dostosować odczyn gleby do wymagań roślin. Określenie prawidłowej dawki nawozu wapniowego jest ważne gdyż zbyt małe dawki mogą być nieefektywne, natomiast zbyt duże mogą wpływać niekorzystnie na właściwości gleby.

Wapnowanie jest zabiegiem, który przywraca utracone ilości wapnia , poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, zapobiega uwalnianiu toksycznych związków glinu i żelaza, wpływa korzystnie na rozwój mikroflory glebowej.

Nawozy potasowe stosuje się przed siewem. Na glebach lekkich, stosuje się małe jednokrotne dawki zwłaszcza u warzyw o długim okresie wegetacji ze względu na wymywanie tego pierwiastka w głąb gleby. Potas jest pierwiastkiem dobrze zatrzymywanym na glebach średnich i ciężkich. Z gleb lekkich znaczna jego ilość może być wypłukiwana przez wody opadowe. Nawozy fosforowe można rozrzucać wraz z nawozami organicznymi. Nie wolno ich wysiewać jednocześnie z wapniem lub innymi nawozami zawierającymi wapń gdyż fosfor ulegnie uwstecznieniu.

Nawozy azotowe – ze względu na podatność azotu na wymywanie oraz ulatnianie form gazowych należy przyjąć zasadę zrównoważonego gospodarowania tym składnikiem, zakładającą jego maksymalne wykorzystanie przez rośliny oraz minimalne pozostałości w glebie po zbiorze roślin.

 

Korzystałam z tablic instruktażowych prezentowanych na szkoleniu przez dr Jacka Nowaka i dr Natalii Skubij.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

Galeria