Starogardzcy działkowcy dziękują

0404.2024

Starogardzkie Rodzinne Ogrody Działkowe od wielu lat utrzymują bardzo dobrą współpracę z samorządem miasta. Od roku 2021 działkowcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, która określa tryb udzielania oraz sposób  rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych korzystają z tego dobrodziejstwa. Zarządy ROD przeznaczają dotacje na inwestycje, które prowadzą w swoich ogrodach. Przed podpisaniem umowy z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem o przekazaniu środków publicznych, a w tym roku jest to 27.500,00 zł, zostały one sprawiedliwie podzielone przez Kolegium Prezesów Zarządów ROD.

Dotacje przydzielono następującym ogrodom:

- ROD "Pomowiec’" – 5,5 tyś. zł.  na modernizację sieci wodociągowej - II etap,

- ROD "Radość"- 8 tyś. zł na modernizację hydroforni - II etap,

- ROD "Relaks" -  8 tyś. zł. na wymianę dachu budynku administracyjnego,

- ROD "Wierzyca" – 6 tyś. zł na modernizację świetlicy - II etap.

 

Działkowcy składają serdeczne podziękowania samorządowcom.

 

Bogdan Grzela

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu starogardzkiego

Galeria