Spotkanie z Panem Arseniuszem Finsterem Burmistrzem Chojnic

2503.2024

Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu chojnickiego zorganizowało spotkania z Burmistrzem Chojnice Panem Arseniuszem Finsterem na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Spotkania odbyły się w niżej wymienionych ogrodach w Chojnicach:

24 lutego 2024 roku na terenie ROD im. Żwirki i Wigury,

20 marca 2024 roku na terenie ROD "Kolejarz",

21 marca 2024 roku na terenie ROD „Przyszłość”.

Spotkania dotyczyły przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące tzw. stref planistycznych oraz wynikających z nich zagrożeń.

Omówiono również modernizację drogi dojazdowej do ROD „Przyszłość” w Chojnicach. Pan Arseniusz Finster Burmistrz Chojnic poinformował zebranych, że droga dojazdowa do ROD  „Przyszłość” w Chojnicach zostanie zmodernizowana w 2024 roku.

Spotkania przebiegały w przyjaznej atmosferze.

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu chojnickiego

Jezrzy Megger

Galeria