Od 1 marca wycięcie drzewa na działce będzie nas sporo kosztowało. Za co grozi grzywna?

0703.2024

Kiedy można wycinać drzewa na działce? Od 1 marca napotkamy ograniczenia, ponieważ rozpoczął się okres lęgowy ptaków. Z przepisów wynika, że jeśli na terenie, na którym chcemy przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów, pojawiają się miejsca wykorzystywane przez ptaki, to powinniśmy prowadzić ją poza okresem lęgowym. Sprawdzamy, kiedy grozi grzywna za złamanie przepisu.

Od 1 marca wycięcie drzewa na działce będzie nas sporo kosztowało. Za co grozi grzywna?

Co zrobić, jeśli po 1 marca, musisz wyciąć drzewo na swojej posesji. Czy też grozi za to grzywna? Fot. diverroy/123RF.com

 

Okres lęgowy ptaków a wycinka drzew

W Ustawie o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków jest przewidywany w terminie od 1 marca do 15 października. Dlatego, zanim przystąpimy do wycinki drzew, musimy sprawdzić, czy gatunki, które tam bytują, znajdują się pod ochroną. Zgodnie ze 131. artykułem ustawy, naruszenie zakazu wobec gatunków chronionych grozi karą grzywny lub aresztu.

Jeśli wytniemy drzewo na swojej posesji w okresie lęgowym, kara grzywny jest dwukrotnie większa niż w przypadku wycinki drzewa zgodnie z przepisami. Wycinka drzew owocowych nie jest objęta kosztami administracyjnymi.

W pozostałych przypadkach drzewa zostały podzielone na pięć grup, co zależy od szybkości wzrostu, Wysokość opłaty administracyjnej nalicza się, biorąc pod uwagę gatunek drzewa i obwód pnia – waha się od 12 zł do ok. 300 zł za każdy centymetr obwodu. Zatem jeśli wytniemy kasztanowca zwyczajnego z pierwszej grupy (opłata administracyjna 12 zł/cm) o obwodzie 90 cm, na którym gniazdowały ptaki objęte ochroną, to grzywna wyniesie 90x24 zł, czyli 2160 zł.

Większość gatunków ptaków ma swój okres lęgowy od 1 marca do 15 października, jednak dla poszczególnych gatunków może się on różnić:

 
  • wróble – od lutego/marca do sierpnia,
  • bieliki – od stycznia do lipca,
  • jerzyki – od maja do sierpnia.

Warto również pamiętać o tym, że ze względu na zmienne warunki pogodowe okres lęgowy może ulegać zmianom lub przesunięciom w ciągu roku.

 

Wycinanie drzew na działce – kiedy grozi grzywna?

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2014 r. dotyczącego chronionych gatunków zwierząt, zostały określone zakazy, których złamanie jest obarczone karą grzywny. Według par. 6 ust. 1-3 zakaz w okresie lęgowym obejmuje umyślne:

  • płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, rozrodu lub wychowywania młodych,
  • płoszenie lub niepokojenie w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących,
  • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
  • niszczenia siedlisk lub ostoi, które są ich obszarem rozrodu, wychowywania młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Co zrobić, kiedy wycinka drzew jest konieczna, ale koliduje z przepisami? Jeśli występuje zagrożenie bezpieczeństwa albo koniecznie jest wypełnienie harmonogramu prac budowlanych, to można uzyskać zezwolenie. Wówczas należy zgłosić wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 Kiedy można wycinać drzewa na działce? Kiedy potrzebne jest na to pozwolenie? Fot. badnews /123RF/com

 

Jeśli naruszymy zakaz wobec któregokolwiek z gatunków chronionych, zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, popełnimy wykroczenie. A to wiąże się z karą aresztu lub grzywny. Jednak sytuacja wygląda inaczej, gdy zniszczenie w świecie zwierzęcym lub roślinnym będzie znaczących rozmiarów lub szkoda w chronionych gatunkach będzie istotna. Wtedy stosowane są przepisy z artykułu 181. Kodeksu karnego, czyli kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kiedy można wycinać drzewa na działce?

W okresie lęgowym musimy czekać na oficjalne zezwolenieInspektorzy z Biura Ochrony Środowiska muszą dokonać oględzin i sprawdzić, czy na drzewach, które chcemy wyciąć, nie pojawiły się gniazda ptaków objętych ochroną. Jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszanie zakazu dotyczącego gatunków chronionych, to wszelkie działania związane z wydaniem pozwolenia są zawieszone.

Kiedy można wycinać drzewa na działce? Poza okresem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego nie musimy występować o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu ze swojej działki. Dotyczy to również usuwania ptasich gniazd z budynków i terenów zielonych. Należy jednak pamiętać, że można to zrobić tylko wtedy, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa.

Uzyskanie zezwolenia na usuwanie siedlisk zwierząt chronionych będzie koniecznie, gdy zamierzamy zamontować kratki w otworach wentylacyjnych lub zamknąć okiennice na strychu. Dotyczy to również innych form uszczelniania budynków.

 

Greenpeace podpowiada, że wycinka jest nielegalna wtedy, gdy chcemy usunąć drzewa lub krzewy, na których gniazdują ptaki lub drzew, które znajdują się w pobliżu gniazd w okresie od marca do października. Należy pamiętać, że wszystkich obowiązują przepisy związane z ochroną ptaków w okresie lęgowym.

Jeśli zauważymy, że ktoś łamie te przepisy, możemy zgłosić to policji. Musimy jednak pamiętać o przytoczeniu rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 roku i przekazaniu go właścicielowi posesji.

Źródło: www.gov.pl, deccoria.pl

Galeria