Szkolenie dla Instruktorów SSI

0403.2024

W dniu 2 marca br. w Sali Szkoleniowej Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się szkolenie dla instruktorów Krajowych, Okręgowych i Ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej. Organizatorem szkolenia z ramienia Pana Mieczysława Kamińskiego – Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku były Pani Leonarda Bachar-Kowalska Członek Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku, Krajowy Instruktor SSI oraz Pani Bożenna Kaczmarek instruktor ds.  ogrodniczych Okręgu w Gdańsku. Szkolenie otwarte zostało przez Bożennę Kaczmarek, która przywitała zainteresowanych uczestników tematami szeroko pojętego ogrodnictwa działkowego w strukturze Polskiego Związku Działkowców. W szkoleniu udział wzięło 48 instruktorów SSI. 

 

Celem szkolenia było przypomnienie instruktorom SSI podstawowych wiadomości z zakresu obowiązków spoczywających na instruktorach ogrodowych, m.in. uczestniczenie w przeglądach działek, prowadzeniu szkoleń „wstępnych” dla nowo przyjętych działkowców oraz uczestniczenie w ogłaszanych konkurach przez jednostki nadrzędne PZD np. „Najpiękniejszy Ogród lub działka”. O roli i zadaniach powołanych na Okręgowych i Ogrodowych Instruktorów Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku głos zabrała Leonarda Bachar-Kowalska.

 

Drugą część szkolenia na zaproszenie Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku  poprowadziła p. Katarzyna Bellingham, która wygłosiła wykład oparty na prezentacji multimedialnej na temat „Działka bez chemii czyli podstawowe sposoby pielęgnacji ogrodu i upraw roślin w sposób naturalny”. Pani Katarzyna ogrodniczka z wykształcenia oraz z zamiłowania z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym. Autorka wielu publikacji ogrodniczych oraz książki pt. „Ogród Bellingham. Jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą”. W trakcie wykładu instruktorzy mogli zapoznać się z interesującymi przykładami prowadzenia upraw roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także projektowania ogrodów.   

 

Trzecią część szkolenia poprowadził p. Grzegorz Drozdowski Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku, Okręgowy Instruktor SSI. Korzystając z dotychczasowego doświadczenia w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku,  przedstawił on instruktorom SSI tematy związane z zadaniami prowadzonymi przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa m.in. w zakresie właściwego postępowania ze środkami ochrony roślin, stosowania, przechowywania oraz utylizacji. Prelegent zwrócił również uwagę na uprawienia PIORiN w zakresie nakładania mandatów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, a jej wysokość może stanowić 1.000 zł. W dalszej części wykładu Pan Grzegorz przedstawił prezentacje multimedialne z zakresu „Znaczenia kompostownika na działce. Wykorzystania odpadów zielonych do celów ogrodniczych”, „Pożytecznych owadów zapylających” oraz „ Metod nie chemicznych i chemicznych w ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi. Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin”. 

 

Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania mieli możliwość zadawania pytań wykładowcom. Słuchacze otrzymali ulotki i materiały edukacyjne wydane pod patronatem Polskiego Związku Działkowców oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Poniżej zamieszczam link do prezentacji multimedialnych:

 https://1drv.ms/f/s!AvN2ntZ8WGzk0U3fAhMEfk423Anu?e=gTa7W4

 

Bożena Kaczmarek

Instruktor Ogrodniczych

Okręgu Pomorskiego PZD

w Gdańsku

 

Galeria