ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

0403.2024

W dniu 02 marca 2024 roku w świetlicy ogrodowej przy ul. Franciszka Stefczyka 95  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Ze względu na   zbyt małą liczba członków PZD w I terminie, aby podejmowane uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego były obowiązujące, zebranie odbyło się w II terminie.

Zebranie otworzył Prezes Ryszard Bielec.

Po wyborze Przewodniczącej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustalono skład  Prezydium, w którym zasiadł Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński wraz z protokolantem. Następnie Przewodnicząca zapoznała obecnych z porządkiem obrad, zatwierdzono Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego oraz  Dokonano wyboru osób do Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Obecni na zebraniu wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej w tym finansowej za 2023 rok oraz kadencję.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania oraz możliwość procedowania i podejmowania wiążących uchwał.

Po przedstawieniu projektów planu pracy, preliminarzy finansowych, opłat ogrodowych, zadania inwestycyjnego oraz innych związanych z funkcjonowaniem ogrodu przystąpiono do głosowania.

Jednogłośnie podjęto 16 Uchwał. Zebranie ustaliło stanowisko i postanowiło przesłać je do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ustawy i rozporządzenia dotyczącego nowych uregulowań w planie zagospodarowania gmin, które zostało przyjęte przez aklamację. O stanowisku tym powiadomiono również Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Warszawie oraz Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku. Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatury do organów ROD oraz kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową), które zostały przyjęte jednogłośnie. Po wyborze kandydatów do organów ROD, Przewodniczący zebrania zarządził przerwę w obradach  na przeprowadzenie pierwszych posiedzeń organów ROD.

Po odbyciu tych posiedzeń, Przewodnicząca zebrania przedstawiła nowe władze ogrodu.

W dyskusji podczas zebrania poruszono sprawy  związane z zalewaniem działek w ogrodzie, oraz priorytecie w wykonaniu zadań zaplanowanych na rozpoczynającą się kadencję. Podkreślono bardzo dobrą współpracę z Urzędem Miasta Wejherowo, w tym z byłą Wiceprezydent Panią Beatą Rutkiewicz.

Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu ROD  podziękował za przybycie oraz aktywny udział w odbytym zebraniu co pozwoli na prawidłowe dalsze funkcjonowanie ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

         Prezes Zarządu ROD

              Ryszard Bielec