Szkolenia Skarbników Zarządów ROD i księgowych ROD w dniach 22-26 stycznia 2024 roku

3001.2024

W dniach od 22 -26 stycznia 2024 roku przeprowadzono szkolenia Skarbników Zarządów ROD i księgowych ROD które nie korzystają z księgowości OFK Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku  zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

- 22 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie w Chojnicach. Uczestników szkolenia przywitał Przewodniczący Kolegium Prezesów Powiatu chojnickiego  Jerzy Megger.

- 22 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie w  Starogardzie Gdańskim. Uczestników szkolenia przywitał Przewodniczący Kolegium Prezesów Powiatu starogardzkiego Bogdan Grzela

- 23 i 24 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie w  Gdańsku w sali szkoleniowej w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD. Uczestników szkolenia przywitała Główna Księgowa Okręgu.  Dorota Rutkowska

- 25 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie w ROD im. Antoniego Domagalskiego  w  Gdyni. Uczestników szkolenia przywitał  Prezes ROD Marcin Michalik.

- 26 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie w ROD Kolejarz w Malborku. Uczestników szkolenia przywitał  Prezes ROD Ryszard Gurtiaków,  Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Szkolenie prowadziła  Dorota Rutkowska Główna Księgowa  Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Dodatkowo w szkoleniu uczestniczyły: Pani Bożenna Kaczmarek Instruktor ds. ogrodniczych oraz Pani Anna Oskard-Bujak Inspektor ds. inwestycji .

Porządek szkolenia :

Otwarcie szkolenia.

  1. Zapoznanie z uchwałami i wytycznymi w sprawie sporządzania sprawozdań i preliminarzy dla ROD wydanych przez Krajowy Zarząd PZD na rok 2023/2024r.
  2. Zamknięcie roku finansowego za rok 2023r.
  3. Przygotowanie preliminarzy finansowych na rok 2024r.
  4. Omówienie druków finansowych z uwzględnieniem specyfiki obowiązującej w PZD.
  5. Omówienie programu DGCS PZD SYSTEM jako ważnego narzędzia wspomagającego pracę Zarządów ROD.
  6. Rola i zadania OFK w prowadzeniu księgowości w ogrodach.
  7. Sprawy różne – ewidencja członków PZD, nowi działkowcy, przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego PZD, zasady prowadzenia inwestycji i remontów według uchwały nr 2/XXII/2023
  8. Zakończenie szkolenia. Dyskusja.

Główna księgowa przedstawiła program DGCS PZD SYSTEM jako ważne narzędzie wspomagające pracę Zarządów ROD. Szczegółowo omówiła poszczególne moduły programu z wyszczególnieniem korzyści jakie wynikają z pracy w programie co wzbudziło zainteresowanie obecnych  na szkoleniu księgowych i skarbników.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostali poinformowani o OFK, które funkcjonują w Okręgu Pomorskim PZD, dodatkowo przedstawiono zalety korzystania z profesjonalnych usług oraz omówione zostały role i zadania OFK w prowadzeniu księgowości w ogrodach.     

Instruktor ds. ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek przedstawiła opracowany przez OPZD w Gdańsku uzupełniony o teleadresy wzór listy nowych działkowców. Zwróciła uwagę  na poprawność i terminowość składanych informacji  oraz  poinformowała o konieczności przesyłania do OPZD w Gdańsku ewidencji członków PZD.

Inspektor ds. inwestycji Pani Anna Oskard-Bujak przedstawiła najnowsze informacje dotyczące nowej  uchwały systemowej w sprawie zasad prowadzenia  inwestycji i remontów  w ROD i udzieliła odpowiedzi  na pytania uczestników szkolenia.

Na zakończenie szkolenia prowadząca szkolenie i osoby uczestniczące udzieliły odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wykorzystania Funduszu Oświatowego oraz  korzystania z kart bankomatowych.  Frekwencja na szkoleniach wyniosła łącznie 80%.

Główna Księgowa

mgr Dorota Rutkowska

Galeria