W budżecie Gminy Wronki 66.000,- tysięcy złotych dla rodzinnych ogrodów działkowych

2301.2024

W dniu 18 stycznia Rada Miasta i Gminy Wronki przyjęła budżet na 2024 rok, w którym zapisano 66.000,- tysięcy złotych na dotacje dla pięciu rodzinnych ogrodów działkowych. W Sesji Rady Miasta uczestniczyli Prezesi Zarządów ROD, którzy z zadowoleniem przyjęli decyzję Rady, która na wniosek Burmistrza Miasta Wronek Mirosława Wieczora zapisała środki w wysokości wnioskowanej przez zarządy ROD na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ogrodach w 2024 roku.

Władze samorządowe miasta Wronki zabezpieczają  środki na dotacje dla ROD  od wielu lat. Uczestniczą w życiu ogrodów działkowych. Są obecne na walnych zebraniach i imprezach organizowanych dla rodzin działkowych i społeczności lokalnych z okazji Dnia Działkowca.  Działające Kolegium Prezesów współpracuje z Burmistrzem oraz Radnymi Rady Miasta  w wielu sprawach dotyczących ogrodów działkowych.

Zarządy ROD i działkowcy za dotacje podziękują Burmistrzowi Miasta oraz Radnym Rady Miejskiej podczas zbliżających  się walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych.

Aleksander Manikowski

Przewodniczący

Kolegium Prezesów 

Galeria