Posiedzenie kolegium prezesów z miasta Opola w dniu 18 stycznia 2024 r.

2301.2024

W dniu 18 stycznia br. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu odbyło się posiedzenie kolegium prezesów z terenu miasta Opola, któremu przewodniczyła dyrektor biura OZ. Spotkanie zorganizowane zostało w związku  z uchwaleniem przez Radę Miasta Opola programu pt. ,,Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024 – 2028” mający na celu dofinansowanie ROD z terenu miasta Opola w ramach dotacji celowej na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ogrodu działkowego.

Środki jakie zostały przeznaczone na ten program to kwota 450.000 zł. rocznie. Dotacja może być udzielona w danym roku do wysokości 70% poniesionych przez ROD kosztów, ale w kwocie nie większej niż 150.000 zł i tylko raz w roku.

Podczas spotkania omówiono dokumentację jaką należy przygotować ubiegając się o dofinansowanie oraz podział tych środków wśród ogrodów, aby wykorzystać pule dofinansowania w całości.

W dalszej części spotkania dyrektor biura poinformowała zebranych o trwających rozmowach z Prezydentem Miasta Opola w sprawie przyznania terenu pod nowy ogród działkowy na terenie miasta. Ponadto omówiono sprawy związane ze zbliżająca się kampanią sprawozdawczo – wyborczą oraz problemy występujące w ROD na terenie miasta.

Malwina Moczko – Wieszołek
Dyrektor biura OZ PZD w Opolu

Galeria