Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

2212.2023

W dniu 19.12.2023 odbyło się posiedzenie Pomorskiej Okręgowej Rady PZD w biurze Okręgu w Gdańsku.

Zebranie otworzył Prezes Okręgu Pan Mieczysław Kamiński witając zebranych gości wśród których uczestniczyli przedstawiciele Jednostki Krajowej PZD Pani Zofia Rut-Skórzyńska - Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD i Pan Piotr Gadzikowski - Skarbnik PZD, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Bogusław Dąbrowski oraz I Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Elżbieta Senecka oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku. 

Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezes Mieczysław Kamiński zreferował zebranym aktualną sytuację w Związku i Okręgu Pomorskim. Przedstawił informacje z posiedzeń Krajowej Rady oraz z przygotowań do WZSW/KD w 2024 i Konferencji Przedzjazdowych. Omówiono wyniki kontroli Okręgu Pomorskiego PZD przeprowadzonej na zlecenie Krajowego Zarządu PZD oraz realizacji zaleceń pokontrolnych. W czasie dyskusji swoje stanowisko przedstawili przybyli goście Pani Zofia Rut-Skórzyńska i Pan Piotr Gadzikowski. W dyskusji przewijało się wiele wątków i różnych stanowisk, jednak wszyscy zebrani doszli do wniosku, że należy zintensyfikować pracę wszystkich członków Okręgowej Rady oraz pracowników Biura.

Przedstawiona została informacja w sprawie wysokości i podziału partycypacji oraz wysokości składki w PZD w 2024 oraz zmniejszeniu oprocentowania zaciąganych pożyczek z Funduszu Zapomogowo -Pożyczkowego PZD.

Punktem budzącym wiele kontrowersji były propozycje Ministerstwa Rozwoju i Technologii zawarte w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania planów ogólnych gmin. Wszyscy zebrani jednomyślnie stwierdzili, że należy maksymalnie zintensyfikować i rozszerzyć działania w celu obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Działania podejmowane przez władze Krajowe i Okręgowe powinny zostać wsparte przez Kolegia Prezesów, Zarządy ROD i indywidualnych działkowców.

Prezes Okręgu przedstawił zmiany Okręgowych Komisji oraz ich nowe składy. Omówiono plany łączenia Okręgów i wynikające z tego korzyści oraz mogące wystąpić zagrożenia. Poruszono również zagrożenia wynikające z nielegalnego zamieszkiwania jak i temat rozliczeń zużycia energii elektrycznej na terenie ROD w 2024 r.

Okręgowa Rada Pomorska podjęła stosowne uchwały oraz dwa stanowiska w sprawie uczczenia 10-lecia Ustawy o ROD oraz walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2024 roku w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD.

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie pamiątkowych albumów oraz życzenia świąteczne złożone przez Prezesa Okręgu Mieczysława Kamińskiego do których przyłączyli się przedstawiciele Jednostki Krajowej Pani Zofia Rut-Skórzyńska i Pan Piotr Gadzikowski a w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Bogusław Dąbrowski.

Wojciech Sowa

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria