Stanowisko Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w sprawie jubileuszu 10-lecia uchwalenia Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku

2112.2023

Galeria