Przegląd w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

0612.2023

Zgodnie z Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach  wrzesień – listopad 2023  roku w ramach przeglądów zagospodarowania ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku, komisja Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w dniu 24.11.2023 r. wizytowała   ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku. Komisji Przewodniczyła Instruktor Krajowa SSI Pani Leonarda Bachar-Kowalska oraz członek komisji Bożenna Kaczmarek instruktor ds. ogrodniczych Okręgu.

W przeglądzie zagospodarowania ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku uczestniczyła Pani Prezesa Ogrodu Beata Kaczmarska, Sekretarz Wiesława Górka, oraz Instruktor ogrodowy Jan Traczykowski.

Przeglądem została objęta infrastruktura ROD – drogi, aleje, ogrodzenia zewnętrzne, bramy i furtki w Ogrodzie, Dom Działkowca  oraz biuro zarządu ROD. Podczas spaceru po Ogrodzie Pani Prezes  udzieliła informacji w jaki sposób ogród zaopatrzony jest w wodę, energię elektryczną czy posiada monitoring. Przegląd obejmował również tereny wspólne dla działkowców, tablice informacyjne i biblioteczka dla działkowców.

Rodzinny Ogród Działkowy im Tadeusza Kościuszki posiada aktualny zatwierdzony w 2023 roku plan zagospodarowania. Ogród posiada 3 bramy z furtkami, aleje są przejezdne boczne o nawierzchni trawiastej, aleja główna żwirowa. Ogrodzenie zewnętrzne jest z siatki.

Ogród ma nową świetlicę przeznaczoną na spotkania z działkowcami, imprezy okolicznościowe, warsztaty. Nakładów i remontu wymaga jeszcze toaleta i kuchnia. Biuro Zarządu ROD jest dostępne dla działkowców, przy biurze znajduje się miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. Zarząd planuje zainstalować również stojaki dla rowerów.

Sieć wodociągowa z ujęcia wody miejskiej, doprowadzona jest do wszystkich działek. Energia elektryczna  dostarczana jest do ogrodu i indywidualnych działek oraz terenów wspólnych. Ogród posiada monitoring – 6 kamer monitoruje ogród. Zgodnie z przepisami znajdują się informacje o monitoringu zamieszczone na bramach oraz na tablicach wewnątrz ogrodu.

Na terenie Ogrodu znajduje się wydzielone miejsce na Akademię Młodego Ogrodnika. Powstała ona na terenie przyległego do ogrodu nieużytku zielonego na którym stworzono działkę o powierzchni około 250 m2. Na tej działce dzieci z pobliskich placówek przedszkolnych, fundacji charytatywnych, organizacji harcerskich, a także uczniowie szkół podstawowych organizują zajęcia na świeżym powietrzu. Sadzą i pielęgnują rośliny oraz uczestniczą w warsztatach zorganizowanych przez ROD oraz inne podmioty edukacyjne.

W ramach grantu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" ogród otrzymał dofinansowanie. Utworzona została na głównej alei ścieżka edukacyjna (domki dla owadów, karmiki dla ptaków, tablice edukacyjne, zostały posadzone drzewka ). Ogród jest przyjazny dzieciom i pszczołom. Znajdują się alejki obsadzone różami, lawendą, kocimiętką.

Na terenie ogrodu znajdują się 4 tablice informacyjne z aktualnymi informacjami.

Biblioteczka znajdująca się w biurze Zarządu dostępna jest dla działkowców. Zaopatrzona jest w wydawnictwa Jednostki Krajowej oraz biuletyny, broszury związkowe. Działkowcy na bieżąco korzystają z proponowanej literatury.

Po przeglądzie został sporządzony protokół, wykonano również  dokumentację zdjęciową.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

Galeria