Przegląd w ROD „Janowo” w Rumi

0412.2023

Zgodnie Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach  wrzesień – listopad 2023  roku w ramach przeglądów zagospodarowania ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku, komisja Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w dniu 17.11.2023 r. wizytowała   ROD „Janowo” w Rumi. Komisji Przewodniczył Instruktor Okręgowy SSI Andrzej Łockiewicz oraz członek komisji Bożenna Kaczmarek instruktor ds. ogrodniczych Okręgu.

 

 1. Ogród posiada aktualny plan zagospodarowania zatwierdzony w 2011 roku.
 2. Przegląd zagospodarowania ROD „Janowo” obejmował:

 

Infrastrukturę w ROD

 • Drogi i aleje w Ogrodzie utrzymane są w dobrym stanie. Nawierzchnia jest trawiasta. Na głównej alei o szerokości 4,5 m wydzielony jest 1,5 m chodnik utwardzony płytami chodnikowymi. Aleje są przejezdne. Ogrodzenie zewnętrzne z siatki, słupki metalowe, 3 bramy z furtkami.
 • Ogród nie posiada Domu Działkowca. Funkcjonuje Biuro Zarządu zlokalizowane jest przy głównej alei, dostępne dla działkowców.
 • Na ogrodzie działkowcy zaopatrują się w wodę indywidualnie. Znajduje się 70 studni głębinowych, 130 studni kopanych, 2 studnie ogólnodostępne.
 • Energia elektryczna rozprowadzona w alejach ogrodowych. Działkowcy, którzy chcą skorzystać z energii elektrycznej na działkach mogą się podłączyć do sieci. Liczniki usytuowane są w skrzynkach na alejach.
 • Monitoring obejmuje aleję główną i bramy.

 

Tereny ogólne

 • Na terenie ogrodu funkcjonują miejsca postojowe dostępne dla posiadaczy stanowisk. Działkowcy, którzy otrzymują prawo do korzystania z miejsca postojowego muszą zgodnie z decyzją Zarządu ROD nasadzić określoną liczbę drzew.
 • Ogród „Janowo” w Rumi jest położony w strefie przemysłowej miasta. W strefie tej bezpośrednio przy ogrodzie powstało kilka zakładów, w budowie są następne. Aby poprawić jakość powietrza i ograniczyć hałas na terenie ROD utworzono pasy zieleni. Nasadzono około 100 sztuk drzew: brzozy, sosny, klony, świerki, dęby itp. Oraz wiele krzewów: kaliny, jaśminy i inne.

Utworzono też zielone ściany zabezpieczające ogrodową pasiekę. Na drzewach umieszczono kilkadziesiąt budek lęgowych dla ptaków. Są łąki kwietne miododajne.

W celu regulacji zaburzonych stosunków wodnych wykonano zbiornik retencyjny o powierzchni około 200 m2 i głębokości 1 m. Zbiornik ma doprowadzenie wody deszczowej z rowu melioracyjnego oraz posiada stopień regulacji poziomu wody. Odprowadzenie nadmiaru wody systemem rurowym następuje do kolejnego rowu melioracyjnego. Zbiornik jest ogrodzony. Posadzono roślinność wodną. Wykonano wysepkę dla wodnego ptactwa. Do zbiornika wpuszczono 100 sztuk karasi.

 • ROD „Janowo” uczestniczył w pilotażowym programie pn. „Łapmy deszcz”, prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem programu była ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenach ogrodów działkowych oraz wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych. Program ten umożliwia zminimalizowanie konieczności korzystania z wodociągów, ujęć wody. Ogród w ramach programu otrzymał zbiorniki naziemne zamknięte na deszczówkę, które zostaną zamontowane przez działkowców.
 • W biurze ogrodu jest biblioteka, dostępne są aktualne wydawnictwa PZD.

 

Po przeglądzie został sporządzony protokół, wykonano również  dokumentację zdjęciową.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

Galeria