Przegląd w ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

3011.2023

Zgodnie z Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach  wrzesień – listopad 2023  roku w ramach przeglądów zagospodarowania ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku, komisja Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w dniu 17.11.2023 r. wizytowała  ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Komisji Przewodniczył Instruktor Okręgowy SSI Andrzej Łockiewicz oraz członek komisji Bożenna Kaczmarek instruktor ds. ogrodniczych biura Okręgu.

W czasie trwania spotkania ze strony Zarządu ROD im. Floriana Ceynowy uczestniczył Pan Jan Suprunowicz Prezes Zarządu ROD.  Prezes udzielił wyczerpujących informacji o zaopatrzeniu ogrodu w wodę i energię elektryczną. Sieć wodociągowa w ogrodzie jest z własnego ujęcia, ogród posiada własną hydrofornię, każda działka posiada dostęp do wody. Woda czerpana jest z rzeki Redy i przeznaczona tylko do celów ogrodniczych. ROD posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na pobór wód powierzchniowych.  Energia elektryczna rozprowadzona jest po całym ogrodzie. Liczniki  poszczególnych działek znajdują się w skrzynkach energetycznych wyprowadzonych na alejki. Ogród posiada aktualny plan zagospodarowania.

Podczas spaceru po ogrodzie została oceniona infrastruktura w ROD. Ogród ma 1 bramę wjazdową z furtką, ogrodzenie składa się z paneli a częściowo z siatki. Wszystkie aleje na terenie ogrodu o nawierzchni trawiastej są przejezdne. Tablice informacyjne zawierają bieżące informacje.

W Domu Działkowca znajduje się duża świetlica z częścią socjalną z przeznaczeniem na spotkania integracyjne, walne zebrania. Wewnątrz sala wymaga prac remontowych. Biuro Zarządu umieszczone jest w kontenerze przyległym do Domu Działkowca, zlokalizowane przy bramie głównej.

Monitoring obrazuje 6 rejonów – bramę wjazdową, Dom Działkowca, miejsca postojowe, kontenery śmietnikowe, aleję główną oraz hydrofornię. Przy Domu Działkowca są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Ładnie zagospodarowany i ogrodzony teren przeznaczony na „Zieloną Szkołę” z tablicami instruktarzowymi, w ogrodzie znajduje się również plac zabaw dla dzieci z nowymi urządzeniami do zabawy.

Biblioteczka z literaturą fachową i wydawnictwami wydawanymi przez Jednostkę Krajową znajdują się w biurze Zarządu ROD, są dostępne dla działkowców.

Po przeglądzie został sporządzony protokół, wykonano również  dokumentację zdjęciową.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

Galeria