Narada szkoleniowa dla Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych ROD powiatu wejherowskiego i puckiego

2811.2023

W dniu 24.11.2023 roku w  ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego w Wejherowie odbyła się narada szkoleniowa dla Zarządów oraz  Komisji Rewizyjnych ROD powiatu wejherowskiego i puckiego. Zebranie otworzył Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego Ryszard Bielec. Z ramienia Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku szkolenie prowadził Prezes Okregu Pomorskiego PZD Mieczysław Kamiński. W spotkaniu tym z ramienia Biura Okręgu Pomorskiego uczestniczył również inspektor ds. inwestycji Urszula Kasperkiewicz  oraz  Starszy inspektor ds. terenowo-prawnych Andrzej Mania. Podczas spotkania zostały omówione przygotowania oraz wytyczne do Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych oraz Konferencji Delegatów, które mają się odbyć w 2024 roku. W czasie narady zostały również omówione sprawy związane z prowadzeniem inwestycji i remontów w ROD. Podczas dyskusji poruszono inne tematy związane z funkcjonowaniem ogrodów i współpracy organów PZD.

  

Ryszard Bielec

Przewodniczący Kolegium Przesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego

Galeria