Szkolenie kandydatów na działkowców i nowych działkowców

2711.2023

W dniu 25 listopada 2023 r. w Ośrodku Szkoleniowym utworzonym przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku  w mieście Kwidzynie odbyło się szkolenie kandydatów na działkowców i nowych działkowców. Ośrodek szkoleniowy mieści się w Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. gen. Sikorskiego w Kwidzynie i ma służyć działkowcom z powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego, tczewskiego i malborskiego.

 

Tematykę szkolenia z dziedziny Prawo w PZD w tym:

- zagadnienia prawno-organizacyjne,

- przepisy prawne obowiązujące w PZD,

- ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r.

oraz zapisy Statutu Polskiego Związku Działkowców w tym:

- zasady zrzeszania się w PZD rodzaje członkostwa,

- zasady organizacyjne PZD,

- struktura i organa PZD w Jednostce  Terenowej, Krajowej PZD i w ROD

- tryb i warunki przydziału i zamiany działek, wygaśnięcia i utrata prawa użytkowania działki.

- składka i opłaty ogrodowe

- wyróżnienia

omówił  Wiceprezes Okręgu Pomorskiego w Gdańsku Jarosław Parus, który jest zarazem Instruktorem Społecznej Służby Instruktorskiej w okręgu.

 

Sprawy regulaminowe w tym:

- zagospodarowanie ROD

- przepisy porządkowe

- zagospodarowanie działki

- wyposażenie działki

- roślinność na działce

- majątek na działce

- ochrona roślin na działce

- śmieci i kompostowniki

omówił Wiesław Kamiński Instruktor  Społecznej Służby Instruktorskiej w ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie.

W trakcie szkolenia wykorzystano sprzęt  audiowizualny i materiały pomocnicze otrzymane z Jednostki Krajowej PZD.

W trakcie szkolenia uczestnikom rozdano broszury tematyczne literatury Związkowej oraz udzielano odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Jarosław Parus

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

Galeria