Państwowy Instytut Badawczy zorganizował szkolenie z cyklu „Diagnostyka i nawożenie roślin ogrodniczych”

1711.2023

W dniu 08.11.2023 Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował szkolenie z cyklu „Diagnostyka i nawożenie roślin ogrodniczych” w trybie online.

W programie ciekawy wykład dr Jacka Nowaka na temat nawozów naturalnych i organicznych w uprawach ogrodniczych. Przedstawiam krótką relację ze szkolenia.

Nawożenie organiczne poprawia właściwości fizyczne i biologiczne gleb mineralnych, jest źródłem stopniowo uwalnianych składników, wpływają korzystnie na strukturę gleby, jest źródłem dla tworzenia sią związków próchniczych.

 

Nawozy naturalne pochodzące od zwierząt gospodarskich to:

  • obornik powinien być stosowany pod przedplon lub w roku poprzedzającym uprawę. Dobrze rozłożony obornik może być stosowany na około 2 tygodnie przed uprawą roślin. Dobrze rozłożony obornik w uprawach pod osłonami na około 2-4 tygodnie przed uprawą roślin,
  • gnojówka jest przefermentowanym moczem zwierząt gospodarskich, ma odczyn zasadowy i zabarwienie ciemnobrunatne. Skład chemiczny zależy od sposobu jej zbierania i przechowywania. Zawiera przeciętnie 1 – 3% suchej masy, jest nawozem azotowo-potasowym. W gnojówce występują również substancje pobudzające wzrost roślin oraz związki organiczne. Stosuje się ją na glebach lekkich od wczesnej wiosny do początku lata. Na glebach ścieśnionych dodatkowo jesienią – do końca października. Niezależnie od terminu sadzenie roślin, gnojówkę można stosować nie później niż 10 do 14 dni przed sadzeniem roślin,
  • guano to nawóz naturalny. Guano zawiera mnóstwo azotu, fosforu, potasu. Trzeba go stosować w dużym rozcieńczeniu, by nie przenawozić. Każde guano to koncentrat nawozowy.

Nawozy organiczne to nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, a także komposty wyprodukowane z wykorzystaniem dżdżownic., zaliczamy do nich:

 

  • komposty zielone to selektywnie zbierane odpady zielone i bioodpady z ogrodów, lasów, sadów, parków (trawy, liście, łodygi, gałęzie, korzenie, nieprzetworzone drewno, kora a także zrębki drzewne). Zalicz się do nich również odpady z przetwórstwa produktów roślinnych oraz odpadów kuchennych pochodzących z gospodarstw domowych (bez odpadów zwierzęcych),
  • komposty obornikowe. Kompostowanie obornika to proces jego rozkładu, który przeprowadzają  mikroorganizmy przy dostępie tlenu. Odbywa się to poprzez nagrzewanie nawozu nawet do ponad 75°C. Proces kompostowania odbywa się dzięki napowietrzeniu. Napowietrzenie powoduje powstanie porowatej struktury, nagrzewanie się obornika, odparowanie nadmiaru wody, pasteryzację nawozu i uzyskanie kompostu o bardzo dużej wartości nawozowej (dawka 15 ton kompostu odpowiada 30-35 tonom zwykłego obornika). Biorąc pod uwagę nawozowy i ekonomiczny punkt widzenia, bardziej opłaca się kompostować obornik, niż stosować go w postaci nieprzerobionej,

 

  • komposty wyprodukowane przy udziale dżdżownic kalifornijskich to przerobiona masa organiczna przez dżdżownice kalifornijskie. Nawozy naturalne – obornik, gnojowica, zgnite odpady warzyw i owoców, kiszonek, wysłodków, słomy zbóż i roślin motylkowych,

 

  • komposty wyprodukowane przy udziale osadów ściekowych i odpadów przemysłowych to tlenowo ustabilizowane osady ściekowe i biodegradowalne odpady roślinne z dodatkiem słomy, zrębek drzewnych i masy roślinnej – ograniczone stosowanie w ogrodnictwie.

 

Nawozy zielone działają dokładnie na właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne gleby. Czynnikiem użyźniającym nawozów zielonych jest masa organiczna wprowadzona do gleby gdzie ulega rozkładowi. Rośliny bobowate mają zdolność do wiązania wolnego azotu z atmosfery (kończyna, wyka, lucerna, saradela, łubiny, peluszka, bobik). Można je uprawiać jako wysiewki poplonowe, poplony letnie i ozime, mogą też być materiałem do ściółkowania upraw i produkcji kompostu.

Korzystałam z tablic instruktażowych prezentowanych na szkoleniu przez dr Jacka Nowaka.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

 

Galeria