Stanowisko Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu kwidzyńskiego w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

1411.2023

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.  Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Poniżej stanowisko Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu kwidzyńskiego.

Galeria