Rada Miasta Zielona Góra mówi „Stop likwidacji ogrodów działkowych”

2710.2023

Zielonogórscy radni jednogłośnie poparli podczas wtorkowej sesji Rady Miasta postulaty Polskiego Związku Działkowców.  W sesji wzięła udział delegacja Okręgu PZD w Zielonej Górze w składzie I Wiceprezes- Joanna Mikołajczyk, Bożena Majchrzak- Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD w Zielonej Górze oraz Rafał Hawryluk- dyrektor biura OZ.

Zabierając głos, Rafał Hawryluk zwrócił uwagę, iż treść projektu rozporządzenia dotyczącego ustawy o planowaniu przestrzennym w sposób jaskrawy godzi w interesy działkowców, ale też odbiera możliwość władzom Miasta o decydowaniu jak ma wyglądać jego dalszy rozwój, co stoi w sprzeczności z zasadami samorządności. Lokalne społeczności, wśród których jest pokaźna ilość osób związanych z ogrodami działkowymi same powinny decydować czy ogrody działkowe powinny być elementem struktury Miasta i nie należy im odbierać takiej możliwości poprzez odgórne ograniczenia.

Polski Związek Działkowców stoi na stanowisku, by w planie ogólnym nie ograniczać możliwości istnienia rodzinnych ogrodów działkowych jedynie do dwóch stref planistycznych, a umożliwić umiejscowienie ROD we wszystkich 13 strefach. Jest to zasadne z uwagi, iż działki były zakładane i istnieją w różnych lokalizacjach na terenie miasta.

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze składa serdeczne podziękowania Radnym, a także Prezydentowi Zielonej Góry- Panu Januszowi Kubickiemu za tę inicjatywę. Może ona  wpłynąć na dalsze losy ogrodów działkowych i działkowców w Polsce.

Treść Apelu:

APEL

W sprawie uwzględnienia uwag Rodzinnych Ogrodów Działkowych składanych do projektu rozporządzenia ws zakresu planu ogólnego

„STOP LIKWIDACJI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”

Szanowny Panie Premierze!

§1. Rada Miasta Zielona Góra zwraca się z apelem w sprawie uwzględnienia uwag dotyczących możliwości lokalizacji ogrodów działkowych w różnych strefach planistycznych, składanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

W opublikowanym do konsultacji projekcie rozporządzenia zaplanowano możliwość lokalizacji ogrodów działkowych tylko w dwóch strefach planistycznych: wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie zieleni i rekreacji. Zauważamy jednak, że w naszym rejonie lokalizacja ogrodów działkowych jest znacznie bardziej zróżnicowana i wykracza poza wskazane w projekcie strefy. W znacznej mierze występuje w sąsiedztwie terenów zabudowy wielorodzinnej, a także w sąsiedztwie lasów.

W pełni popieramy dążenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do zmiany projektu rozporządzenia, tak aby ogrody działkowe mogły być utrzymane i lokalizowane w różnych strefach planistycznych w opracowywanych przez gminy planach ogólnych. W przeciwnym razie może to doprowadzić do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych, co byłoby z wielką szkodą dla lokalnej społeczności.

§2. Wykonanie apelu powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zielona Góra poprzez przekazanie Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawę relacjonowały zielonogórskie rozgłośnie radiowe (Radio Zielona Góra, Radio Index) którym wywiadu udzielili przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców- Rafał Hawryluk i Joanna Mikołajczyk. Link do artykułów jakie opublikowano na stronach rozgłośni poniżej:

https://www.wzielonej.pl/wazne/zielonogorska-rada-miasta-popiera-dzialkowcow/

https://rzg.pl/322413/radni-wsparli-zielonogorskich-dzialkowcow/

 

Rafał Hawryluk

 

Galeria