Jubileusz 40 lecia ROD im. Juliusza Kraziewicza w Gniewie

3108.2023

W dniu 26 sierpnia 2023 roku Rodzinny Ogród Działkowy im. Juliusza Kraziewicza w Gniewie świętował jubileusz 40 lecia powstania ogrodu. Co prawda ten jubileusz powinien odbyć się w roku ubiegłym, ale z różnych względów, głównie kłopotów osobistych członków Zarządu, uroczystość została przełożona na rok bieżący.

W uroczystości wzięli udział działkowcy ROD im. J. Kraziewicza, ich rodziny i przyjaciele oraz zaproszeni goście.

Zarząd ROD dla zebranych bezpłatnie przygotował grochówkę, chleb ze smalcem i ogórkiem, różnego rodzaju ciasta i słodycze. Smakołyki te zostały przygotowane na własny koszt przez niektóre panie i panów, najbardziej zaangażowanych naszych działkowców.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców, Wiceprezes Okręgu Pomorskiegou PZD w Gdańsku Pan Jarosław Parus i Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku Pani Marianna Krawczyk. Burmistrza Miasta i Gminy Gniew i redakcję "Nowin Gniewskich" reprezentowała Pani Monika Szuta. Swoją obecnością zaszczyciła uroczystość także Prezes zaprzyjaźnionego Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Marysieńka" w Gniewie Pani Hanna Seroka.

Po wystąpieniu Prezesa Zarządu ROD Edwarda Bafii wystąpił Pan Jarosław Parus, który przekazał życzenia i puchar ufundowany przez Prezesa Krajowego Zarządu PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz w imieniu Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku życzenia i okolicznościową paterę. Od Okręgowej Komisji Rewizyjnej życzenia przekazała Pani Marianna Krawczyk.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz Redakcji „Nowin Gniewskich”, życzenia, upominki i kwiaty przekazała Pani Monika Szuta. Prezes Zarządu ROD "Marysieńka" Pani Hanna Seroka z zaprzyjaźnionego ROD od działkowców tego ogrodu, oprócz życzeń, przekazała specjalnie wykonane zdjęcie z „lotu ptaka” naszego Ogrodu oraz drzewko magnolii.

Kolejnym mówcą był Pan Jerzy Maliszewski. Odczytał specjalnie napisany tzw. ” mową wiązaną” przez Teresę Maliszewską  „List do Edwarda Bafii”.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznak „Za zasługi dla ROD”.

Zarząd ROD im. Juliusza Kraziewicza w Gniewie postanowił uhonorować tą Odznaką 14 osób. 12 działkowców, którzy mają udokumentowany przydział działki w roku 1982 oraz 2 osoby, które w  szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju naszego ROD.

Po tzw. programie oficjalnym, czas zebranym umilała „Tczewska Formacja Szantowa”. Były także występy wokalne utalentowanych dzieci i młodzieży rodziców i dziadków naszych działkowców.

Na koniec do tańca i zabawy przygrywał lokalny zespół „De Colores”. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Niech żałują ci, których nie było.

 

Edward Bafia

Prezes Zarządu ROD im. Juiusza Kraziewicza

Galeria