STANOWISKO Krajowego Zarządu PZD z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie finalizacji programu grantowego „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz roli struktur Związku w jego wykonaniu

2508.2023

 

 

Galeria