Przykład dobrej współpracy Zarządu ROD "Morena" w Gdańsku oraz Rady Dzielnicy Piecki -Migowo

2407.2023

Okres letnio-wakacyjny to czas organizacji festynów działkowych i osiedlowych.

   Współpraca Zarządów ROD i jednostek samorządu terytorialnego ułatwiają realizację zadań związanych z otwartością ogrodów na lokalną społeczność oraz wypełnianie funkcji oświatwo-edukacyjnej. Dzięki wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności działkowej i lokalnej, można uzyskać dofinansowanie z lokalnego samorządu do organizowanych wydarzeń.

   Przykładem dobrej współpracy Zarządu ROD "Morena" w Gdańsku oraz  Rady Dzielnicy Piecki -Migowo jest organizacja wspólnego festynu na terenie ogrodu dla działkowców i mieszkańców dzielnicy. Innym przykładem jest udostępnienie infrastruktury ogrodowej przez Zarząd ROD na rzecz Rady Dzielnicy Jasień, która zorganizowała otwarty koncert "młodych talentów".

Wojciech Sowa

Sekretarz Okręgu Pomorskiego

Galeria