Agrotechnical Rolnictwo Precyzyjne z siedzibą w Bydgoszczy w ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Gdyni

1506.2023

   W dniach 8-10.06.2023 r. przed wejściem do ROD im. Władysława Sikorskiego oraz ROD Kotwica w Gdyni można było spotkać laboratorium mobilne Agrotechnical Rolnictwo Precyzyjne z siedzibą w Bydgoszczy, zajmujące się profesjonalnym badaniem gleby. 

 Działkowcy za niewielką opłatą nie wychodząc z ogrodu mogli dokonać badania w zasobność gleby w podstawowe pierwiastki jak fosfor, potas, azot, wapń, magnez, glin, żelazo, zasobność materii organicznej (próchnica), zasobność węgla organicznego, pH
i innych. Zainteresowanie działkowców ogromne tym bardziej, że tego typu laboratorium pojawiło się po raz pierwszy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Gdyni. 

Badaniu poddany został kompost ogólnodostępny (znajdujący się na terenie ROD im. W. Sikorskiego w Gdyni), który w tym roku został przekazany działkowcom do zagospodarowania po 2,5 letnim okresie fermentacji (beztlenowej). W badanej próbce przefermentowanego kompostu stwierdzono bardzo wysoką zawartość Azotu całkowitego 14 g/kg, Potasu 7,8 mmol/kg, a także bardzo wysoką zawartość materii organicznej aż 32,9%. Dodatkowo w badanym kompoście stwierdzono również bardzo wysoki poziom Magnezu, Wapnia, zasobności węgla organicznego, a także bardzo wysoki potencjalnie zmineralizowany Azot Mg N/kg, który był 5 krotnie wyższy niż badana standardowa gleba na ogrodzie. Pozostałe pierwiastki jak Fosfor, Żelazo i inne wykryto na poziomie wysokim. Przeprowadzone wyniki badań potwierdzają zasadność prowadzenia kompostowników przez działkowców na własnych działkach oraz kompostowników ogólnodostępnych, które są źródłem bogatych składników odżywczych roślin i poprawiających strukturę gleby.

Regularne prowadzenie badań gleby daje wymierne korzyści działkowcom a mianowicie, pozwala:

  • uzyskać rzetelne dane na temat zawartości składników odżywczych w glebie,
  • regulować odczyn gleby,
  • określić precyzyjnie potrzeby nawozowe,
  • zredukować do minimum wydatki na nawozy,
  • wpłynąć na wielkość i jakość plonu,
  • zapewnia roślinie optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju,
  • dba o odporność roślin.

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz zarządu ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Gdyni

Galeria