Spotkanie szkoleniowo-informacyjne z Zarządami ROD w sprawie rozliczeń grantów z ARiMR

1205.2023

W dniu 12 maja 2023 r. w Sali Szkoleniowej Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się  spotkanie szkoleniowo-informacyjne z Zarządami ROD, które biorą udział w realizacji programu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR.

Szkolenie prowadzili Katarzyna Kusiek Naczelnik Wydziału ds. Autoryzacji Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni oraz Andrzej Łockiewicz Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

W naradzie uczestniczyli Prezesi Zarządów ROD wraz z pełnomocnikami substytucyjnymi z Ogrodów, które podpisały umowy z ARiMR o realizację grantów.

Na spotkaniu omówiono przestrzeganie obowiązujących zasad i procedur wynikających z regulaminu Konkursu i zawartej umowy grantowej. Dokonano oceny poszczególnych umów zawartych z Zarządami ROD przez ARiMR.

Omówiono sprawozdanie ze sposobu realizacji grantu pod kątem zdarzeń finansowych i prowadzenia dokumentacji finansowej. Przypomniano również o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji, że grant jest finansowany ze środków  Unii Europejskiej Funduszu Spójności.

Uczestnicy narady zadawali pytania na które udzielali odpowiedzi pracownicy Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni oraz pracownicy Biura Okręgu Pomorskiego.

Następne spotkanie zaplanowane jest w pierwszej dekadzie czerwca br.

Dyrektor Biura

Andrzej Łockiewicz

Galeria