W dniu 04.04.2030 odbyły się konsultacje społeczne, których tematem był Program Rozwoju Zielone Miasto Gdańsk 2030

0704.2023

W dniu 04.04.2030, podczas konsultacji społecznych, których tematem był Program Rozwoju Zielone Miasto Gdańsk 2030, przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD (Przewodniczący Komisji Promocji Związku i Współpracy JST Franciszek Potulski oraz Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD Wojciech Sowa) złożyli na ręce Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Kryszewskiego ankiety wypełnione przez Zarządy ROD usytuowane w granicach miasta Gdańska. Ankiety dotyczyły wizji rozwoju miasta z uwzględnieniem roli i znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

   W trakcie rozmów poruszono sprawy związane z terenami zieleni i bioróżnorodności, adaptacji do zmian klimatu, jakości powietrza i hałasu, czystej wody i gleby, gospodarki obiegu zamkniętego oraz edukacji i świadomości ekologicznej.

   Przedstawiciele OZ PZD wyrazili chęć podejmowania bliższej współpracy z przedstawicielami Władz Miasta Gdańska.

Wojciech Sowa

Sekretarz Okęgu Pomorskiego PZD