Realizacja Programu Grantowego prowadzonego przez ARiMR - Wniosek zbiorowy

1403.2023

W  ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dot. Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" Okręg Pomorski PZD w Gdańsku otrzymał grant dla 14 ROD w ramach złożonego wniosku zbiorowego.

Obecnie przeprowadzono pomiary geodezyjne w Rodzinnych Ogrodach Działkowych:

 • im. gen. Władysława Sikorskiego w Gdyni,
 • "Zorza" w Gdańsku,
 • "Trzy Nurty" w Gdańsku,
 • im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie,
 • "Leśna Dolina" w Kwidzynie,
 • "Cegiełka" w Gdańsku,
 • im. Iwana Miczurina w Gdańsku,
 • im. Stanisława Wyspiańskiego w Gdańsku,
 • "Jasień" w Gdańsku,
 • "Bratek" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Centra-Elektron" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Relaks" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Neptun" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Malwa I" w Starogardzie Gdańskim.

 

Przypominamy, że Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku przy współpracy z Oddziałem Regionalnym ARiMR w Gdyni wyszedł naprzeciw zarządom ROD angażując się w projekty zbiorowe m.in. w zakresie „Planów zagospodarowania” oraz „Zakupu Rębaków”.

Projekt przyczynił się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i obszarach funkcjonalnych przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj. poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska, zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Zespół do realizacji programu grantowego w wyniku rzetelnej i ciężkiej pracy oraz nieocenionego wkładu włożonego przy składaniu wniosków było uzyskanie w V etapie konkursu 1 438 219,00 zł dla 14 ROD z Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na wykonanie planów zagospodarowania oraz zakupu Rębaków.  

Na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich zostało przeznaczonych 47 mln zł. Kwota ta została rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców.

Galeria