Praca OFK w Okręgu Pomorskim w Gdańsku

2202.2023

W związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych ROD za 2022 rok oraz opracowywaniem preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok, informujemy, że OFK w Gdańsku przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 12:00 - 15:00.
Wyjątek stanowi odbiór PIT-ów. Powyższe ograniczenie obowiązuje do 15.04.2023 r.

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria