Wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczana w roku nabycia prawa do działki dla działkowców Okręgu Pomorskiego

1002.2023

Zgodnie z Uchwałą Nr 17/XII/2021 Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku z dnia 17.12.2021 r.  wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczana w roku nabycia prawa do działki dla działkowców Okręgu Pomorskiego PZD - tzw. "opłata wpisowa" pozostaje bez zmian w kwocie 300 zł.

Galeria