Szkolenie w Chojnicach i Starogardzie Gdańskim 3 lutego 2023 roku

0302.2023

Szkolenie w Chojnicach i Starogardzie Gdańskim 3 lutego 2023 roku

W dniu 3 lutego 2023 roku w  Chojnicach i Starogardzie Gdańskim odbyło się szkolenie Skarbników Zarządów ROD, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD i księgowych ROD które nie korzystają z księgowości OFK Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku  powiatu chojnickiego, tczewskiego i starogardzkiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

Szkolenie prowadzili Andrzej Łockiewicz Dyrektor Biura i Dorota Rutkowska Główna Księgowa  Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Porządek szkolenia :

  1. Otwarcie szkolenia.
  2. Zapoznanie z uchwałami i wytycznymi w sprawie sporządzania sprawozdań i preliminarzy dla ROD wydanych przez Krajowy Zarząd PZD na rok 2022/2023r.
  3. Zamknięcie roku finansowego za rok 2022r.
  4. Przygotowanie preliminarzy finansowych na rok 2023r.
  5. Omówienie druków finansowych z uwzględnieniem specyfiki obowiązującej w PZD.
  6. Omówienie programu DGCS PZD SYSTEM jako ważnego narzędzia wspomagającego pracę Zarządów ROD.
  7. Rola i zadania OFK w prowadzeniu księgowości w ogrodach.
  8. Sprawy różne – ewidencja członków PZD, nowi działkowcy przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego PZD.
  9. Zakończenie szkolenia. Dyskusja.

Na zakończenie szkolenia prowadzący szkolenie udzieli odpowiedzi na pytania. W powiecie chojnickim frekwencja wyniosła 100%  w pozostałych powiatach wyniosła 87%.

Dyrektor Biura

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria