Zawiadomienie na Walne Zebrania Sprawozdawcze/Konferencje Delegatów

0202.2023

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku informuje, że są do odbioru "Zawiadomienia na Walne Zebrania Sprawozdawcze/Konferencje Delegatów". Zostały one wydane i sfinasowane przez przez Krajowy Zarząd PZD'

Dyrektor Biura

Andrzej Łockiewicz

Galeria