Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski wyróżniony przez Polski Związek Działkowców

2401.2023

W poniedziałek, 23 stycznia br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Tczewie Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Jarosława Parusa Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Bogusława Dąbrowskiego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, Stefana Gross Prezesa Zarządu ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Tczewie, z Panem Mirosławem Augustynem - Starostą Powiatu Tczewskiego.


Prezes Okręgu Pomorskiego Mieczysław Kamiński w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego wręczył Panu Mirosławowi Augustynowi Medal "Bene Meritus" 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.
Tym samym Pan Mirosław Augustyn dołączył do grupy zasłużonych samorządowców dla Polskiego Związku Działkowców.
Następnie Prezes Okręgu Pomorskiego PZD zapoznał Pana Starostę z aktualną sytuacją w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku. Przedstawił nurtujące problemy z jakimi musza się borykać działkowcy w powiecie tczewskim.


Starosta Tczewski w serdecznych sławach podziękował za wyróżnienie. Podkreślił, że jest zaszczycony otrzymanym wyróżnieniem od Polskiego Związku Działkowców.
Poinformował, że w 2023 roku obchodzić będzie 25-lecie Samorząd Powiatu Tczewskiego.
Ustalono, że Naczelnik Wydziału Starostwa Powiatowego z Dyrektorem Biura Okręgu w trybie roboczym ustalą jak ROD-y powiatu tczewskiego mogą zaznaczyć swój udział w tym święcie.


Andrzej Łockiewicz
Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD

Galeria