Kolejne cztery granty przyznane w Okręgu Pomorskim PZD

0712.2022

Kolejne cztery granty przyznane w Okręgu Pomorskim PZD

W dniach 28.11 - 05.12.2022 w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni cztery kolejne umowy o powierzenie grantu dla ROD „Owczarnia” w Gdańsku, „Rębiechowo” w Gdańsku, im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku oraz „Motława” w Gdańsku w ramach Projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – poprawa jakości środowiska miejskiego dla czterech Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców na łączną kwotę przekraczającą 458 tyś złotych.

Dla przypomnienia przyznane granty w woj. pomorskim w ramach II, III i IV konkursu przeprowadzonego w lipcu, sierpniu i we wrześniu dotyczyło 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD. Suma wsparcia stanowi kwotę  1 152 812,86 zł.

Dzięki dofinansowaniu Rodzinne Ogrody Działkowe z naszego Okręgu będą mogły wykonać zadania związane z tworzeniem i odnowieniem zieleni na terenach wspólnych ROD, nasadzeniem roślin miododajnych i odstraszających komary, kleszcze, leczeniem
i umacnianiem starych drzew, modernizacją ogrodzenia, zakupem kompostownika ogólnego oraz monitoringu na teren ogrodu. Dodatkowo będą wykonywane prace polegające
na uaktywnieniem biologicznym terenu poprzez likwidację pól nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni gruntu oraz zakupem hoteli dla owadów zapylających i karmników dla ptaków.

Obecnie Rozpoczął się VII etap Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Zgodnie z zawartą informacją w dniu 02.12.2022 r. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakończony został VI nabór konkursu. Do placówek ARiMR wpłynęło 669 wniosków. Dodatkowo ARiMR informuje, że grudzień będzie ostatnim miesiącem na ubieganie się o przyznanie grantów.

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęcają, by Rodzinne Ogrody Działkowe nie zwlekały ze składaniem wniosków we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych ARiMR.
Dla przypomnienia w ramach trwającego naboru dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformę ePUAP.

Na dzień 30.11.2022 r. na listach rankingowych znalazło się 268 wnioski oraz zawarto 191 umów przyznając ponad 25,7 mln zł wsparcia.

Przypomnijmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła
w dniach 01.09.2022 – 30.09.2022 r. IV etap konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku którego w dniu 30 listopada 2022 r. została opublikowana lista rankingowa ww. projektu grantowego przyznająca w IV etapie konkursu 7 405 637,39 zł dla 75 ROD.
Na dzień 30.11.2022 r. ogólna suma przyznanych grantów w kraju na stowarzyszenia stanowi 25 697 325,76 zł 

 

https://www.gov.pl/web/arimr/konkurs-grantowy-dla-ogrodow-dzialkowych-nastepny-etap-i-kolejna-lista-rankingowa

 

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Okręgu

Pomorskiego PZD

w Gdańsku

 

 

Galeria