Szkolenie w Chojnicach i Starogardzie Gdańskim 19 października 2022 roku - 20.10.2022

2010.2022

W dniu 19.10.2022 roku w  Chojnicach i Starogardzie Gdańskim odbyło się szkolenie członków Zarządów ROD i członków Komisji Rewizyjnych ROD powiatu chojnickiego i  starogardzkiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

Na początku szkolenia Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku przekazał pozdrowienia i życzenia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Porządek szkolenia przedstawiał się następująco :

  1. Otwarcie szkolenia.
  2. Walne Zebrania Sprawozdawcze Wyborcze/Konferencje Delegatów w 2023 r.
  3. Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD.
  4. Granty w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR.
  5. Współpraca Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
  6. Sprawy różne – ewidencja członków PZD, nowi działkowcy przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego.
  7. Zakończenie szkolenia.

 

Pan Mieczysław Kamiński szeroko omówił zadania jakie ciążą na Zarządach ROD i Komisji Rewizyjnych ROD przy przygotowaniu WZSW. Wyartykułował, że przygotowania do przeprowadzenia WZ/KD należy już realizować. Podkreślił, że będą trudności z wyborem władz statutowych z członków PZD gdyż jest świadom braku chętnych do działań społecznych.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD omówił temat prowadzenie inwestycji i remontów w ROD. Przypomniał zasady prowadzenia inwestycji remontów w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Wskazał błędy które występują w dokumentacji przesyłanej do biura Okręgu. Podkreślił, ze tylko harmonijna współpraca pomiędzy Zarządem ROD i Komisja Rewizyjna ROD zapewni dobre funkcjonowanie ogrodu dla dobra działkowców.
Przypomniał jakie zadania ciążą na Komisjach Rewizyjnych ROD w zakresie prowadzenia badania działań Zarządu ROD.

Pan Andrzej Łockiewicz omówił zasady pozyskiwania przez ROD grantów w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR. Przypomniał również o obowiązkach jakie ciążą na Zarządach ROD w zakresie przestrzegania postanowień RODO. Wskazali ścieżkę postępowania przez Zarządy ROD w razie zdecydowania się na montaż monitoringu w ogrodzie. Przypomniał również jakie dane nowych działkowców należy przesyłać do biura Okręgu. 

Dyrektor biura Okręgu zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia księgowości w programie DGCS PZD System i niezwłocznego przekazania księgowości do OFK funkcjonujących w Okręgu Pomorskim PZD.

Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz przekazali władzom okręgu najważniejsze ich zdaniem problemy związane z funkcjonowaniem ROD.

Prezes Okręgu Pomorskiego podziękował wszystkim uczestnikom szkolenia za przybycie i aktywność.

Dyrektor biura

Andrzej Łockiewicz

Galeria