Podpisanie umów na powierzenie grantu z Oddziałem Regionalnym ARiMR w Gdyni

2010.2022

W dniach 18-19 października 2022 r. w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zostały podpisane dwie pierwsze umowy  na powierzenie grantu w ramach Projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – poprawa jakości środowiska miejskiego dla dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców na łączną kwotę 200 tyś. złotych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Pomorskiego tj.  ROD „Irys” oraz ROD im. Tadeusza Kościuszki z Gdańska, a także pełnomocnicy PZD, Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu i Grzegorz Drozdowski Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD. Natomiast ze strony ARiMR uczestniczyli pracownicy odpowiedzialni za obsługę wniosków Pani Malwina Szewczyk.

Dzięki dofinansowaniu Rodzinne Ogrody Działkowe z naszego Okręgu będą mogły wykonać m.in. nowe nasadzenia zielonej infrastruktury, zakupić hotele dla owadów zapylających, karmników dla ptaków oraz stworzyć ścieżki edukacyjne na terenie ogrodu.

Przypomnijmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach 01.07.2022 – 31.07.2022 r. II etap konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku którego w dniu 7 października 2022 r. została opublikowana lista rankingowa ww. projektu grantowego przyznająca w II etapie konkursu 6 837 316,62 zł dla 71 ROD. 

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD 

Grzegorz Drozdowski

Galeria