Pierwsze umowy w ramach programu ARiMR - 13.10.2022

1310.2022

W Okręgu Pomorskim PZD zaplanowano na dzień 19 października br. podpisanie dwóch pierwszych umów w ramach programu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” .

Dopinane są ostatnie szczegóły. Zarządy ROD przy wsparciu Biura Okręgu Pomorskiego PZD jak również specjalistów z Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni spełniły wymagania w zakresie skutecznego złożenia wniosku o grant.

Informujemy, iż dla poniższych ROD zostały wysłane przez ARiMR zaproszenia dla pełnomocników na podpisanie umowy o udzielenie grantu:

  1. ROD „Irys” w Gdańsku kwota grantu 100 000 zł.
  2. ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku kwota grantu 100 000 zł.

 

Gratulujemy Zarządom ROD.

 

Mamy nadzieję, że podpisane umowy zachęcą pozostałe Zarządy ROD Okręgu Pomorskiego PZD do ubiegania się o granty.

 

Przypominamy, iż Okręgowy Zarząd Pomorski PZD planuje złożyć wnioski zbiorcze do ARiMR. Przedmiotem wniosku o grant zbiorczy są  planu zagospodarowania ROD oraz zakupy rębaka z mobilnym zasiekiem.

Prosimy Zarządy ROD aby podejmowały stosowne uchwały i przesyłały je do biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Wzory uchwał zamieszczone są na stronie internetowej Okręgu.

 

Dyrektor Biura

Andrzej Łockiewicz

Galeria