Uroczyste otwarcie Akademii Młodego Ogrodnika - 04.10.2022

0410.2022

W dniu 30 września 2022 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku dokonano uroczystego otwarcia Akademii Młodego Ogrodnika. Pomysłodawcą utworzenia Akademii była Pani Beata Kaczmarska – prezes Zarządu ROD im. T. Kościuszki w Gdańsku, której w realizacji przedsięwzięcia pomogła firma Northvolt Systems Poland Sp. z o. o. w Gdańsku działająca w branży systemów magazynowania energii.

Akademia Młodego Ogrodnika powstała na terenie przyległego do ogrodu nieużytku zielonego na którym stworzono działkę o powierzchni około 250 m2. Na której dzieci z pobliskich placówek przedszkolnych, fundacji charytatywnych, organizacji harcerskich, a także uczniowie szkół podstawowych będą mogły organizować zajęcia na świeżym powietrzu. Sadzić i pielęgnować rośliny oraz uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez ROD oraz inne podmioty edukacyjne.

W trakcie otwarcia Akademii Młodego Ogrodnika, założyciele dokonali odsłony tablicy pamiątkowej oraz dokonali podpisania porozumienia – tym samym przekazując klucze do działki m.in. przedstawicielom: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdańsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gdańsku, Przedszkolu „Mega Mocni Stogi” w Gdańsku, Związkowi Harcerstwa Polskiego - Harcerze 63 DHG „Potok” im. Jadwigi Falkowskiej w Gdańsku, Fundacji „Dla Rodziny Bezpiecznik” w Gdańsku, Radzie Dzielnicy Stogi w Gdańsku, Radzie Dzielnicy Przeróbka w Gdańsku, Stowarzyszeniu „Przyjazne Pomorze” oraz przedstawicielom Biblioteki Społecznej i Świetlicy w Gdańsku.

Pani Beata prezes Zarządu ROD im. T. Kościuszki w Gdańsku w trakcie przemówienia poinformowała, zaproszonych gości, że chciałaby w dalszym ciągu rozszerzać listę jednostek oświatowych, które będą korzystać z Akademii Młodego Ogrodnika w przyszłości.

 

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD

w Gdańsku 

 

Galeria