Jesienne rębakowanie na terenie ROD – ogólnodostępny kompostownik - 28.09.2022

2809.2022

Zarząd ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Gdyni na przełomie 2021/2022 roku przeprowadził czterokrotnie rębakowanie gałęzi pochodzących z działki w miesiącach kwiecień/maj oraz październik/listopad. Zbiórka gałęzi podyktowana jest wzmożonymi wiosennymi i jesiennymi pracami działkowców nad prześwietlaniem i cięciem drzew, krzewów - ozdobnych i owocowych.

Dodatkowo zakaz spalania gałęzi na terenie ogrodu wymusza na Zarządzie ROD prowadzenia zbiorowej akcji rębakowania, która jest najbardziej opłacalna i przynosi wymierne korzyści działkowcom oraz całemu ogrodowi. Dzięki regularnie prowadzonemu rozdrabnianiu gałęzi zmniejsza się wywóz odpadów komunalnych. Kolejnym atutem jest dbałość o środowisko naturalne pozbawione ognisk, w których dokonuje się spalania resztek roślin. Należy podkreślić, że uzyskane zrębki w procesie rybakowania są w całości zagospodarowywane przez działkowców. Niewielka ich cześć trafia na kompostowniki ogólnodostępne na terenie ogrodu.

 

Z doświadczenia jakie prowadzimy od dwóch lat na terenie ogrodu możemy pochwalić się wdrożeniem dwóch komór ogólnodostępnych kompostowników, których jedna komora jest w stanie przyjąć resztki zielone z całego ogrodu tj. 277 działek. Oczywiście, Zarząd ROD przyjmuje tylko nadwyżkę od działkowców, którą sami działkowcy nie są w stanie przekompostować w swoich kompostownikach. W najbliższej przyszłości zamierzamy zasiedlić komory kompostowników Dżdżownicami Kalifornijskimi, które przyśpieszą przemianę materii tworząc próchnicę tzw. wermikompost. Jako ciekawostkę podam, że środowisko w jakim żyją dżdżownice musi spełniać odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe. Dżdżownice nie zadomowią się w świeżo złożonych resztkach zielonych, a to dlatego, że temperatura w pierwszym etapie kompostowania dochodzi nawet do 80 stopni C, natomiast dżdżownice nie są wstanie przerobić resztek zielonych.

 

Szukanie ciekawych rozwiązań na „utylizację” materii zielonej, której w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego na rodzinnych ogrodach działkowych uzyskuje się w bardzo dużych ilościach. Możliwość zagospodarowania odpadów zielonych na własnym podwórku jest korzystniejsze i przynosi oszczędności dla całego ogrodu. Tym samym opisane działania śmiało wpisują się w Otwarty Program Klimatyczny i Bioróżnorodności wprowadzony przez Krajową Radę PZD.

 

 

  

  

 

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Zarządu ROD 

 im. gen. Władysława Sikorskiego w Gdyni

Galeria